Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
На фокус... Нашите големи партньори

Промени в Общите условия
26 април 2016

Промени в Тарифата за таксите и комисионите
25 март 2016  София 00:01ч.  
  Ню Йорк 17:01ч.  
  Лондон 22:01ч.  
  Токио 06:01ч.  
  Валутни котировки  

COBOSБългарска фондова борса


Синергон Холдинг АД