Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
За Авал Ин
Нашите клиенти


КЛИЕНТСКА СТРУКТУРА 


Основните корпоративни клиенти на “Авал Ин” АД са:

“Холдинги: “Синергон Холдинг“ АД /на който посредникът е съучредител и основен борсов посредник/, “Албена Инвест Холдинг” АД, “Албена холдинг” АД, “Стара планина Холд” АД, “Индустриален Холдинг България” АД, “Холдинг Света София” АД, “ЗММ - България Холдинг” АД и др.;

“Емитенти и публични дружества: “Албена” АД, “Инвестбанк” АД, “Полимери” АД, “Топливо” АД, “Торготерм” АД, “Унифарм” АД и др.;  

“Дружества със специална инвестиционна цел: “Алтерон” АДСИЦ, “Солид инвест” АДСИЦ, “Хюндай Финанс” АДСИЦ и др.;

“Управляващи дружества: УД “Съгласие Асет Мениджмънт” АД с двата му договорни фонда “Съгласие Профит” и “Съгласие Престиж”, УД “Капман Асет Мениджмънт” АД и УД “Сомони Асет Мениджмънт” АД с управляваните от тях договорни фондове;

“Агенция за приватизация, “Български пощи” ЕАД, “Овергаз холдинг” АД, “Интерсервиз Узунови” АД, “Петър Караминчев” АД, “Поляница” АД, Пенсионно-осигурителна компания „Съгласие” и др.;

“Над 20 000 физически лица и редица чуждестранни юридически лица