Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
За Авал Ин
Членства

ИП "Авал Ин" АД е член на:

 - "Българска фондова борса - София" АД;
 - "Централен депозитар" АД; 
 -  Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.