Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
Услуги
Финансово агентство
ИП Авал Ин АД осъществява финансово посредничество, с цел оптимизиране дейността на Клиента по отношение на:
 
  • Консултиране на бизнеса по изготвяне на инвестиционни проекти и бизнес планове при кандидатстване на български компании за субсидии по програми на Европейския съюз и други източници на финансиране от международни организации;
  • Консултантски услуги за преструктуриране на компании, сливане & придобиване, оценки на компании, разработване на бизнес планове и др.
  • Консултиране и съдействие за осигуряване на финансиране за инвестиционни проекти, вкл. комплектоване на необходимите документи за отпускане на средства от банки и кредитни институции.
  • Откриване на стратегически инвеститори или Joint-venture партньори.
  • Прилагане на различни способи за увеличаване на уставния капитал чрез вътрешно или външно финансиране.
  • Продажба на активи - намиране на потенциални купувачи, както и оценка и управление процеса на продажба, анализ на търсенето и договаряне на условията.