Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
COBOS

    Описание на услугата

      Клиентите на Авал Ин АД вече могат да участват директно /по електронен път/ в сесиите на Българска фондова борса и да въвеждат своите котировки on-line посредством системата COBOS. За целта е необходима сигурна Интернет връзка и сключен рамков договор с Авал Ин АД.  
     Системата COBOS (Client Order-Book Online System)  е Интернет базирано приложение за оторизиран и защитен достъп в реално време до търговската система на БФБ.  Поръчките се въвеждат чрез клиентски терминал, за които потребителите са получили след сключен с Авал Ин АД договор, потребителско име и парола. Терминалът е създаден от IT специалистите на БФБ и е пригоден за нуждите на непрофесионалните инвеститори и съдържа необходимата информация за котировките на борсата.  По този начин физическите лица - клиенти на Авал Ин АД ще могат в реално време да въвеждат своите поръчки, без да е необходимо да посещават офисите на посредника. 
     Клиентите, ползващи системата се контролират от инвестиционния посредник, който потвърждава по електронен път анонсираните поръчки. Рамковият договор е на разположение в офиса на Авал Ин АД, а комисионните за COBOS са достъпни за масовия инвеститор.