Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
Пазарна информация
ДЦК
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг:
  • BG2040303211 BGN 2-Jul-13 5.75 Semi-annual Fixed Actual/Actual 2-Jul-03 2-Jul-13
  • BG2030009117 BGN 18-Feb-14 4.45 Semi-annual Fixed Actual/Actual 18-Feb-09 18-Feb-14 
  • BG2040006210 BGN 4-Jan-16 3.5 Semi-annual Fixed Actual/Actual 4-Jan-06 4-Jan-16
  • BG2040008216 BGN 16-Jan-18 4.5 Semi-annual Fixed Actual/Actual 16-Jan-08 16-Jan-18
  • BG2040010212 BGN 13-Jul-20 5 Semi-annual Fixed Actual/Actual 13-Jan-10 13-Jul-20
  • BG2040210218 EUR 29-Sep-25 5.75 Semi-annual Fixed Actual/Actual 29-Sep-10 29-Sep-25
  • BG2040009214 BGN 28-Jan-19 4.95 Semi-annual Fixed Actual/Actual 28-Jan-09 28-Jan-19