Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
Пазарна информация
Облигации с висок доход
Бюлетин към 31.03.2011 г.   ПАРАМЕТРИ Лихва (%) Следващо плащане Натрупана лихва         Доходност
Борсов код Наименование Номинал Дата на издаване Крайна Дата Купон и вид До падежа Текуща
04SA София Комерс-Кредит груп АД-София 1000 EUR 20.09.2007 20.09.2010 10.75% 10.75 20.09.2010 5.0068 7.02 10.54
0ALA Алианц Лизинг България АД-София 1000 EUR 27.08.2008 27.08.2013 6.25% 6.25 27.08.2010 6.5068 6.26 6.21
0ECA Еврокредит ЕАД-Пловдив 1000 BGN 14.12.2006 14.12.2011 6 м. ЕURIBOR + 5.00%, но не по-малко от 8.00% 8 14.06.2010 24.7671 16.94 8.94
0FAA ФеърПлей Аграрен Фонд АД-София 1000 EUR 18.12.2007 18.12.2012 6 м. EURIBOR + 2.80% 3.798 18.06.2010 11.394 5.49 3.93
3NJA Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна 1000 EUR 18.11.2005 18.11.2010 7.50% 7.5 18.05.2010 28.5616 7.27 7.29
3NJB Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна 1000 EUR 20.12.2005 20.12.2011 6 м. EURIBOR + 5.00% 5.995 20.06.2010 17.5744 5.87 5.89
45WA Уеб Медия Груп АД-София 1000 BGN 19.03.2008 19.03.2013 8.25% 8.25 19.06.2010 4.0685 12.7 8.22
4BUA Балканкар-Заря АД-Павликени 1000 EUR 22.06.2007 22.06.2013 7.25% 7.25 22.06.2010 20.8562 19.55 8.73