office@aval-in.com
+359 2 980 48 25
бул.Тодор Александров 73, София

За нас

СЪЗДАВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ

Дружеството е регистрирано през 1994г. Капиталът е 250 000 лв. Лицензии за инвестиционен посредник за дейност в страната и чужбина – Решение 103-ИП/11 юни 1997г. на Комисия по ценните книжа и фондовите борси; Разрешение № РГ 03-10/26.10.2000г. на Държавната комисия по ценните книжа/; Разрешение от Комисията за финансов надзор № РГ-03-0010/02.09.2005г., № РГ–03–0010/03.04.2006г. и № РГ-03-0010/10.05.2013г.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ гр.София, общ. Триадица, ул. “Княз Борис І“ №71

Статус на ИП Авал Ин АД в регистъра на инвестиционните посредници воден от Комисия за финансов надзор.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

гр. София 1303, бул.”Тодор Александров” 73, ет.1, тел.: 02/ 980 48 25, 987 33 60, факс: 02/ 986 09 11, еmail: office@aval-in.com

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Извършване на територията на Република България, в рамките на Европейския съюз и европейското икономическо пространство и в трети държави на:

а) инвестиционни услуги и дейности по чл.5, ал.2, т.1, 2, 4, 5 и 7 от ЗПФИ, както следва: – приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; – изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; – управление на портфейл; – предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; – предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка.

б) допълнителни услуги по чл.5, ал.3, т.1-5 и 7 от ЗПФИ, както следва: – съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; – предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; – консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; – предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; – инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; – услуги по чл.5, ал.2 и ал.3, т.1-6 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл.3, т.2, букви „г”, „д”, „е” и „и” от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на услуги по чл.5, ал.3, т.1-6 и по чл.5, ал.2 от ЗПФИ.

МЕНИДЖМЪНТ
Bistra Ilkova
Бистра Илкова
Председател на Съвета на Директорите

Бистра Илкова е основател и Председател на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Авал Ин“АД, гр. София, България.

Величка Сахакян
Изпълнителен директор

Величка Сахакян е член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор и представляващ посредника

Евгения Друмева
Член на Съвета на директорите

Евгения Друмева е член на Съвета на директорите

ЕКИП

Румен Панайотов – Инвестиционен консултант;

Христо Терзиев – Брокер на ценни книжа;

Мариела Попова – Бек Офис;

Павлина Вардарова – Главен Счетоводител;

Тодор Тодоров – Ръководител „Нормативно съответствие“.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com