office@aval-in.com
+359 2 980 48 25
бул.Тодор Александров 73, София

Инвестиционно банкиране

Първично публично предлагане

Консултиране с цел осъществяването на първично публично предлагане на ценни книжа, в това число:
•Консултации относно параметрите на емисията ценни книжа;
•Изготвяне на пълен комплект документи съобразно законовите изисквания;
•Регистриране на емисията в Централен депозитар и на регулиран пазар;
•Пласиране на емисията.

Администриране на емисии ЦК

Администриране на емисии ценни книжа, включително:
•Действия, свързани с упражняване на правата по ценните книжа /в т.ч. разпределяне на дивиденти, лихви , главници, права, безплатни ценни книжа/;
•Осъществяване и контролиране на плащания във връзка с ценните книжа;
•Разпространяване на отчети и информация за общи събрания;
•Консултиране относно реда и формата за подаване на периодични и годишни финансови отчети, в съответствие с изискването за разкриването на информация;
•Извършване на уведомления и публикации, както и внасянето от името на емитента на съответните такси съгласно действащото законодателство.

Допускане до търговия на регулиран пазар емисии финансови инструменти

•Изготвяне на пълен пакет документи съгласно действащото законодателство;
•Регистриране на емисията в Централен Депозитар АД /присвояване на ISIN код/;
•Вписване на емисията в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор;
•Регистриране на емисията ценни книжа за търговия на регулиран пазар.

Търгово предложение

•Изготвяне на търгово предложение, включително обосновка към предлаганата цена или предлаганата разменна стойност по установените оценъчни методи;
•Изготвяне на оценки на цели предприятия по ликвидационна стойност;
•Регистриране в Комисия за финансов надзор на търговото предложение;
•Регистриране на търговото предложение на регулиран пазар;
•Администриране на търговото предложение;
•Анализ на резултатите от търговото предложение и изготвяне на съответните уведомления и публикации.

Отписване от публичен статут на емисии финансови инструменти

•Извършване на всички правни и фактически действия по отписване на публични дружества от публичния регистър на Комисията за финансов надзор.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com