office@aval-in.com
+359 2 980 48 25
бул.Тодор Александров 73, София

Регистрационен агент

Инвестиционен посредник Авал Ин АД е лицензиран и за извършване на дейност като Регистрационен агент, което включва следните услуги за клиенти:

Прехвърляне на ФИ между клиенти на посредника

Необходими документи:
•Депозитарна разписка /в случай, че акциите са по лична сметка/
•Нареждане за прехвърляне на ценни книжа
•Документ за самоличност /лична карта/

Промяна на лични данни в регистъра на ЦД

Необходими документи:
•Депозитарна разписка /със сгрешени данни/
•Формуляр за промяна на лични данни
•Документ за самоличност /лична карта/

Издаване на Дубликат на Депозитарна разписка.

Необходими документи:
•Формуляр за издаване на дубликат
•Документ за самоличност /лична карта/

Наследяване на ценни книжа /без завещание/

Необходими документи:
•Удостоверение за наследници
•Формуляр за справка и блокиране във връзка с наследство на ценни книжа. Въз основа на този документ се предоставя на наследниците справка за актуалния портфейл от ценни книжа.
•Нотариално заверен договор за доброволна делба между всички наследници по удостоверение за наследници, с нотариална заверка на подписите или друг, определен от нормативните актове документ за разпределяне на ценните книжа.
•Нареждане за прехвърляне на съответните дялове ценни книжа от сметката на наследодателя по сметки на наследниците.

Наследяване по завещание /завет

Необходими документи:
•Удостоверение за наследници
•Нотариално заверен препис от саморъчно или нотариално завещание.
•Протокол от нотариус за обявяване на завещанието.
•Документ за самоличност.
•Нареждане за прехвърляне на ценни книжа при наследяване по завещание.

Всички документи, освен документа за самоличност, се предоставят в оригинал или нотариално заверен препис.

Дарение на ценни книжа

Необходими документи:
•Нареждане за прехвърляне на ценни книжа
•Документи за самоличност /лични карти на дарителя и приобретателя/
•Депозитарна разписка
•Писмен договор за дарение с нотариална заверка на подписа

Справка за портфейл

Необходими документи:
•Искане на справка за състояние на портфейл
•Документи за самоличност /лична карта/

Забележка: Всички горепосочени действия, с изключение на издаване на дубликат на Депозитарна разписка, могат да бъдат извършени и чрез пълномощник с писмено нотариално заверено пълномощно, в което изрично са описани действията, които пълномощникът може да извърши от името на упълномощителя.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com